Инвестиционен План

Spacebite International

Кратко описание на проекта

Проектът предвижда изграждането на производствено предприятие за хранителни продукти в собствена производствена база в град Разлог. Предприятието ще разполага с производствени линии, насочени към първоначална обработка на сурова плодова и зеленчукова продукция (измиване, сортиране, обезкостиляване, нарязване и т.н.), последваща преработка (сушене, дълбоко замразяване, лиофилизация), както и оформяне на крайни продукти (формоване, смесване, смилане, пакетиране, контрол на качеството) с цел получаване на следните крайни продукти: барчета, бонбони (топчета), чипсове, брашна, цели плодове/зеленчуци.

Суровините ще се снабдяват от арендирани овощни градини, находящи се в района на гр. Цалапица, от договори за изкупуване от различни райони на България. Предвижда се внос на екзотични суровини (кокосово масло, кокосова захар, кашу, бадеми, екзотични плодове и сиропи, заместители на бялата захар). Освен сурова продукция, предприятието ще има възможност да закупува и предварително произведени заготовки (брашна, пасти, масла, смеси и т.н.) от партньорски предприятия.

Крайните продукти ще бъдат продавани основно в чужбина – имаме предварителни договорености и писма за намерения от търговски компании в: Полша, Швейцария, Турция, ОАЕ, Катар, Оман. Ще развием търговското ни покритие в още страни, посредством участие в международни изложения, участия в асоциации и покриване на признати международни стандарти за качество и проследимост в производството.

Проектът предвижда създаването на 5 основни бранда, насочени към обособени обществени групи: за спортуващи и възстановяващи се хора, за жени, за деца, за възрастни хора и пенсионери, за тийнейджъри и млади работещи хора. Всеки отделен бранд ще бъде позициониран, посредством специфични маркетингови стратегии, опаковки, послания и вкусови комбинации.

Описание на инвестицията

Инвестицията е в размер на общо 3 673 000.00 лева без ДДС, като 50% от тази стойност е гарантирана под формата на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от страна на Държавен Фонд Земеделие. Проектът е одобрен за финансиране по мярка 4.1 от ПРСР и покрива единствено закупуването на технологично оборудване за новото предприятие.

Между бенефициентът на проекта КАП Консулт ЕООД и ДФЗ има актуален анекс към договора за БФП, който урежда инвестицията единствено в технологично оборудване и поставя извършването на текущ ремонт на съществуващата производствена сграда в гр. Разлог за собствена сметка.

Договори

КАП Консулт ЕООД има сключени договори с изпълнител и подпизпълнители по проекта. Има сключени договори за доставки на свежи плодове и зеленчуци. Има сключени предварителни договори за изкупуване и писма за намерения за изграждане на търговска мрежа в редица държави в и извън ЕС. Фирмата има предварителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа с мощност до 107 киловата.

Фирмата предвижда назначаването на между 10 и 15 служителя на редовна база, в зависимост от натовареността на производствената програма.

Междинно плащане

Инвестицията и договорът с ДФЗ предвиждат възможността за междинно плащане, при завършен етап на изпълнение на проекта. В нашия случай имаме възможност да получим междинно плащане от страна на ДФЗ в размер на 50% от стойността на придобитото оборудване без ДДС.

Възнамеряваме да инвестираме начално сумата от 1 798 000 лева в изграждането на камера за шоково замразяване, склад за съхранение на замразена продукция, камера за предохлаждане на продукция, камера за разфасоване на замразена продукция, сглобяем модул с лиофилизационно помещение, сглобяем модул за съхранение на сушени плодове и зеленчуци, буферен модул, служещ, като връзка между производствената сграда и външно разположените модулни съоръжения.

След успешното закупуване на горепосоченото оборудване ще имаме възможността да получим 50% от инвестицията без ДДС в рамките на 3-4 месеца от заявката за междинно плащане.

След усвояване на междинното плащане и възстановяване на платения ДДС за първия период от инвестиционния цикъл, ще реинвестираме получените средства с цел завършване на инвестицията и кандидатстване за окончателно плащане в размер на 50% от сумата 1 839 000 лева без ДДС.

Активи активи

Текущи (Сградa)

Към текущия момент фирмата разполага със собствена производствена сграда, намираща се на улица Цар Самуил 5 в гр. Разлог. Сградата е с РЗП от 743 кв.м. и е ситуирана върху УПИ с площ 2500 кв.м. Сградата има заверен от община Разлог инвестиционен проект за текущ ремонт, който ще позволи безпроблемното регистриане на производствения обект от БАБХ и другите ограни.

Бъдещи (машини, хладилници и т.н.)

Проектът предвижда закупуване на производствено оборудване с над 40 одобрени позиции по количествено-стойностна сметка, съгласувана с ДФЗ и одобрена за финансиране по ПРСР. Основните позиции включват: лиофилизатор, сушилня инсталация, опаковъчни машини, линии за производство на барчета, 2 линии за производствто на бонбони, костилковадачки за череши, машина за рязане и белене на ябълки, миялна инсталация с инспекционна лента, металдетектор и други. Цялото оборудване е с висока производителност от 2.4т обработка на продукция на ден.

Инвестиции

Общ размер на инвестицията: 4 570 000 лв. с ДДС

Общ размер на инвестицията: 3 808 330 лв. без ДДС

Технологично оборудване: 3 673 000 лв. без ДДС

Ремонт на сграда: 135 330 лв. без ДДС

Diagram 1
Общ размер на инвестицията (Част 1): 2 360 000.00 лева с ДДС
Diagram 2
Общ размер на инвестицията (Част 2): 2 210 000.00 лева с ДДС

Снимки

Machine 1 Machine 2 Machine 3 Machine 4 Machine 5 Machine 6 Pouch Machine A41 Machine

Документи

Приложено към описанието на проекта са приложени:

Договор с ДФЗ и издадени анекси към него, КСС, Инвестиционен проект за текущ ремонт на сградата в гр. Разлог, Предварителни договори за изкупуване на суровини, Предварителни договори и писма за намерения от купувачи на готова продукция, бизнес план на проекта, други.

Административен договор

2.8 MB

Бизнес план

7.5 MB

Недвижим имот

4.5 MB

Технологичен проект

5.8 MB

Договри за доставки

6.1 MB

Оферти за доставки

2.9 MB

Анекс 1

721 KB

Анекс 2

721 KB

Анекс 3

2.52 MB

Анекс 4

348 KB

Анекс ДФЗ

4.94 MB

Арх. изглед 1

256 KB

Арх. изглед 2

270 KB

Арх. изглед 3

381 KB

Арх. изглед 4

176 KB

Арх. изглед 5

258 KB

УПИ Използваема площ

606 KB